Voorbereidingen Tentoonstelling

Om het 10-jarig bestaan van onze kantkring te vieren zal in het weekend van 2 en 3 juni 2007 een tentoonstelling worden gehouden (nadere bijzonderheden hierover volgen nog). De voorbereidingen voor de tentoonstelling zijn echter in volle gang. Tonny de Rooy en Annie Blaauwgeers hebben o.a.

 1

het Torchon Patchwork geklost en zijn nu druk bezig dat in elkaar te zetten. Zoals onderstaande foto's laten zien.

Lees verder...